Personvernerklæring

Personvernerklæring

Din Altibox-leverandør tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring)
Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Sist endret: 21.03.2023
- Avsnitt «For utbygging av infrastruktur» lagt til installasjon av «trådløst utstyr» og «trådløs leveranse».
- Avsnitt «Teknisk informasjon for å levere tjenesten til deg» lagt til «SIM-kortidentifikator».
- Avsnitt «Teknisk informasjon om nettverket ditt» lagt til «eller utstyr levert med tjenesten Altibox Wifi Overalt».
- Avsnitt «Informasjon om telefonabonnement» lagt til «hvem du har ringt til» og «Ved inngangen til ny kalendermåned anonymiseres informasjon som er eldre enn 5 måneder, forutsatt at du har betalt faktura».

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør hos din Altibox-leverandør er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Våre nettsider

E-post og chat

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte eller skriver til oss på chat. Chat blir loggført i vårt henvendelsessystem og sporer dine bevegelser før den aktiveres for å kunne gi oss litt kontekst til hva du trenger hjelp til og dermed kunne hjelpe deg kjappere.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og chat ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Brukerkonto til Min side

Det samles inn kundeinformasjon i forbindelse med opprettelse av brukerkonto på altibox.no. Alle opplysninger som er innhentet fra Brukeren, vil være tilgjengelige for Brukeren via altibox.no, og kan korrigeres av Brukeren på Min side. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres.

Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke, med en tommel opp eller ned. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en cookie på datamaskinen din. Tilbakemeldingen du sender oss lagres i vår database. Meldingen kan ikke spores tilbake til deg.

Vi bruker tilbakemeldingen til å forbedre innholdet på nettstedet. Funksjonen brukes ikke til å veilede brukerne og vi ber deg derfor om ikke å registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg om ikke å registrerer sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Generelt for alle våre tjenester

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilket formål?
Når du ønsker å inngå en avtale med oss, må vi registrere nødvendig informasjon for å levere våre produkter og tjenester til deg:

Kontaktinformasjon og kjøpshistorikk
Kontaktinformasjon er normalt navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer informasjon om hvilke tjenester og produkter du har kjøpt hos oss. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.

Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Dersom betingelsene for ditt produkt eller kundeforholdet endres, trenger vi informasjonen for å kunne varsle deg i forkant av endringen i henhold til vilkårene. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Kredittinformasjon
Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning av at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har da et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du få tilsendt gjenpart med innholdet av kredittsjekken.

Vi lagrer kontonummeret som innbetalingen på din faktura kommer fra. Kontonummeret lagres for å kunne utbetale/tilbakebetale eventuelle beløp til riktig kontonummer.

Informasjon knyttet til kommunikasjon med oss
Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med oss, som når du kontakter kundeservice eller har annen dialog med oss. Dette er for eksempel informasjon om den dialogen vi har med deg om din bruk av våre tjenester, e-poster du sender oss og problemer du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å kunne gi deg best mulig service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. I tillegg kan vi tilpasse informasjon vi sender deg ut fra hvilke spørsmål du har stilt vår kundeservice: For eksempel for å gi deg tips om selvbetjeningsløsninger eller enklere måter å betale faktura på.

Preferanser og tilpasning av kundekommunikasjon
Vi lagrer informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi ved at du selv oppgir interesser og ved at vi ser på hvilke produkter og tjenester du kjøper av oss. Formålet med å behandle denne informasjonen, er å være relevante i kommunikasjonen med deg for at du skal få mest mulig ut av kundeforholdet ditt med oss. Som en del av vår kundepleie sender vi deg markedsføring om tilsvarende varer og tjenester som du har hos oss.

Vi tilpasser vår kundekommunikasjon gjennom at vi bruker informasjon registrert for å sikre at du ikke får markedsføring av produkter som ikke er relevante for deg. Vi bruker adresse for å sikre at du bare blir tilbudt tjenester tilgjengelige på din adresse, vi bruker for eksempel informasjon om du har aktiv avtale om e-faktura for å tilpasse om du skal eller ikke skal ha informasjon om dette, vi bruker informasjon om alder for å tilpasse at bare de som er i målgruppen får markedsføring om spesielle tilbud for unge og så videre.

Dersom du samtykker til det, benytter vi også din informasjon for å tilby deg nye varer, tjenester og kundefordeler som vi tror kan være interessante for deg.

I tillegg til kundekommunikasjon via e-post/sms, er vi aktive på plattformer som Facebook og Instagram, og vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevante for deg.

Husk at du enkelt kan administrere dine samtykker og preferanser via «Min side».

Bruksinformasjon
Vi lagrer informasjon om ditt bruksmønster. Dette inkluderer når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger, og andre klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved hjelp av informasjonskapsler (se vår cookiepolicy). Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies) slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service og innhold.

Utlevering av personinformasjon
I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av it-plattform, markedsføring, drift av app til kundefordelsprogram og lignende.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Informasjon spesielt relatert til internett, TV, og telefoni

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål?

For utbygging av infrastruktur
Personopplysninger som navn, adresse og lokasjonsinformasjon kan deles med våre underleverandører som på våre vegne utfører arbeid med graving og fremføring av fiber eller installasjon av trådløst utstyr.

Vi benytter oss av kartsystemer for å koordinere graving og fiberleveranse eller trådløs leveranse til din bolig. Kartsystemene våre lagrer informasjon om leveransepunkt, navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og epost. Kartsystemene lagrer opplysningene for at vi skal kunne levere fiber / trådløst utstyr, og rette feil ved behov.

Hvis du eller vi oppdager en feil på tjenester knyttet til din fiberleveranse eller trådløse leveranse vil vi opprette en driftssak der kan registrere ditt kundenummer, navn, adresse og telefonnummer – dersom det kreves for å korrigere feilen. Vi deler opplysningene med våre driftsleverandører, dersom det er nødvendig for å korrigere feilen. Når feilen er rettet vil vi oppbevare opplysningene i våre driftssystemer, slik at vi kan gjenkjenne gjentakende feil som oppstår.

Teknisk informasjon for å levere tjenester til deg
Vi benytter teknisk informasjon om utstyret som er plassert hos deg og informasjon om din internettforbindelse for å kunne levere våre tjenester til deg: IP-adresse, SIM-kortidentifikator og dekodertype/nummer.

Teknisk informasjon om nettverket ditt

Våre systemer samler inn følgende teknisk informasjon om enhetene som er tilkoblet ditt hjemmenettverk:

 • Enhetsnavn
 • MAC-adresse
 • Tilkoblingsstyrke og hvilken SSID (trådløst nettverk) enheten er koblet til (hvis Wi-Fi)
 • Hvor mye data som blir sendt/mottatt
 • Tidspunkt for når enheten var tilkoblet

Denne innsamlingen skjer bare når hjemmesentralen er satt til å være i rutermodus, og enhetene er tilkoblet utstyret som er levert av Altibox-partner (hjemmesentral eller aksesspunkt som for eksempel Altibox Wifi Pluss eller utstyr levert med tjenesten Altibox Wifi Overalt).
Det forekommer ingen innsamling av data til Altibox fra Google Wifi/Google Nest Wifi løsninger.

Dersom hjemmesentralen er satt til å være i bromodus vil våre systemer kun se informasjon om første tilkoblede enhet, som vanligvis er din egen Wi-Fi-router, og ikke enhetene som er tilkoblet bak denne.

Les mer om bromodus her: https://www.altibox.no/privat/kundeservice/hjelp-til-internett/selvbetjening/bromodus/

Informasjonen som blir samlet inn benyttes for å kunne identifisere eventuelle feil og problemer på ditt hjemmenettverk. Kundeveiledere har tilgang til denne informasjonen med 3 dagers historikk via egne støttesystem for feilsøk og feilretting, og vi har strenge rutiner for hvem som har tilgang og hvordan dataene kan benyttes.

Du har rett til å protestere mot behandlingen (opt-out) som foregår i dette støtteverktøyet (Personopplysningsloven Artikkel 21). Kontakt ditt lokale kundesenter, så vil det bli lagt inn en sperre på ditt kundeforhold som hindrer oppslag mot ditt kundeforhold.

Selv om kundeveiledere kun har tilgang til å se 3 dagers historikk i de støttesystemene de benytter, kan informasjon om dine enheter bli lagret i opptil 21 dager i andre interne Altibox-systemer. Denne dataen er kun tilgjengelig for driftspersonell og benyttes bare til å identifisere mulige feil eller forringelser som kan påvirke mange kunder. All data blir slettet eller anonymisert etter 21 dager. Vi ser aldri informasjon om aktiviteten din på nett.

Du får tildelt en unik IP-adresse når du bruker internett, informasjonen behandler vi i tråd med blant annet Ekomforskriften. Som kunde hos oss får du denne av oss. IP-adressen identifiserer deg på nettet, og vi er lovpålagt til å lagre trafikkstatistikk knyttet til IP-adressen i tolv (12) måneder.

Vi samler også inn tilstandsdata om selve nettverksutstyret for å ha oversikt over kvaliteten på tjenestene våre hos deg, slik at vi kan gi bedre hjelp når du ringer. Vi bruker også denne informasjonen for å proaktivt varsle deg om potensielle feil eller mangler ved ditt utstyr.

Tilstandsdata om nettverksutstyret ditt lagres i 21 dager før det slettes eller anonymiseres for å brukes videre til statistiske formål og videreutvikling av tjenestene våre.

Teknisk informasjon fra underholdningstjenestene våre
Vi lagrer informasjon om innholdet du ser på og kvaliteten på dette innholdet. Dette gjør vi for å kunne sikre tilstrekkelig kvalitet på våre underholdningstjenester. Informasjon om din bruk lagres for å sikre at du som kunde får den kvaliteten som forventes fra våre underholdningstjenester. Informasjonen om innholdet du ser på blir benyttet til feilsøking dersom vi ser at det er utfordringer på våre tjenester.

Vi benytter denne informasjonen kun til brukerstøtte og ingen andre bruksområder. Disse opplysningene slettes etter 6 uker.

Sammenstilling av informasjon for feillokalisering og -retting
Vi sammenstiller informasjon fra flere kilder i våre system for å kunne søke etter og oppdage feilkilder til en ikke optimal brukeropplevelse. Dette gjør vi for å være proaktiv i vår kundeservice til kunder.

Eksempelvis vil vi kunne sette detaljert informasjon om tilkoblede enheter sammen med overføringsdata for å se om du har en dårlig opplevelse på våre tjenester. Slik vil vi proaktivt kunne varsle om feil og komme med forslag til løsning før du selv opplever feilen.

Informasjon om telefonabonnement
Dersom du har et aktivt telefonabonnement hos oss så lagrer vi hvem som har ringt deg, og hvem du har ringt til. Vi lagrer når samtalen startet og varigheten på den. Dette gjør vi på grunn av at vi er pålagt å kunne fremvise til deg en spesifisert faktura for ditt forbruk. Vi må også ha disse opplysningene for å kunne avregne mot våre leverandører forbruket som har blitt gjennomført i nettet mellom oss. Ved inngangen til ny kalendermåned anonymiseres informasjon som er eldre enn 5 måneder, forutsatt at du har betalt faktura.

Vi benytter ikke forbruksdata fra telefonitjenesten til andre formål.

Deling av informasjon utenforstående

Deling av informasjon til opplysningstjenester
Kontaktopplysninger som navn, adresse og telefonnummer deler vi med telefonkatalogselskaper for å inkludere dette i opplysningstjenester.

Dette gjør vi på grunn av at vi er pålagt av NKOM å dele kontaktinformasjon med alle som ønsker å drive opplysningstjenester i Norge. Du kan reservere deg mot å stå i telefonkataloger og opplysningstjenester på Min side.

Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt for deg å utøve disse rettighetene hos oss. Ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, vil du få innsyn i dine personopplysninger og mulighet til å rette dem. Dersom du ikke finner det du leter etter der, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Dine rettigheter omfatter:

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Retting. Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting. Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Innsigelse. Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Henvendelser og spørsmål om personvern

Hvis du er kunde hos oss kan du logge på via din brukerkonto for å finne relevant informasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering.

Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.