Om Hålogaland Bredbånd

Din lokale leverandør

Lokalt eierskap og verdiskaping

 

Vi ønsker å vise hvordan kompetanse og kapital plassert på viktige områder er et virkemiddel for å skape positiv utvikling i regionen vår. Et av de viktigste områdene er bredbånd.
Det er ikke alltid markedsmekanismene eller det offentlige dekker de behov for infrastruktur som næringsliv, offentlig virksomhet og private har. Når aktører med krav til avkastning på kort sikt skal bedrive utbygging av infrastruktur som bredbånd, betyr det at utbygging først og fremst skjer i byene og ikke i distriktene. Om distriktene får slik infrastruktur så er det ofte lenge etter de andre. Vi mener bredbånd er like viktig infrastruktur som elektrisitet, vei, vann og kloakk lenge har vært.

 

Dette har Hålogaland Kraft tatt konsekvensen av. I samarbeid med våre 8 eierkommuner startet vi i 2001 utbygging av bredbånd i vår region. Vi har nå et bredbåndsnett som rekker fra sentrum i Harstad og ut til steder som f.eks Meløyvær i Bjarkøy, Engenes på Andørja, Langvassdalen i Gullesfjorden, Vestbygd i Lødingen, Alvestad på Grytøy, Foldvik i Gratangen, Kongsvik i Tjeldsund og Boltås i Skånland, for å nevne noen steder. I en utfordrende geografi har vi bygd ut et velfungerende radiobasert nett. Vi er nå en av landets største aktører på denne type nett. En stadig større del av vårt stamnett er nå fiberbasert og vi satser friskt videre med utbygging av fiber til hjemmet, bedrifter og offentlig virksomhet. Dette skjer i Harstad by så vel som ute i distriktskommunene.

 

Vi i Hålogaland Kraft mener det er avgjørende for næringsliv og bosetting i hele vår region å ha tilgang på den beste infrastruktur. Og vårt engasjement innen denne sektoren stopper ikke der. Gjennom selskapet KystTele har vi ledet arbeidet med utbygging av en fiberforbindelse fra Bjerkvik i nord til Trondheim i sør, i alt 1040 km. Dette er et av landets største fiberprosjekter som ble ferdigstilt i september 2007 og betydde mer enn en dobling av fiberkapasitet mellom nord og sør i landet.
Vårt bredbåndsengasjement springer ikke ut fra et ønske om å demonstrere hva vi kan. Vi ønsker å vise i praksis at lokalt eierskap handler om mye mer enn årlig aksjeutbytte i kommunekassene. Vi ønsker å vise hvordan kompetanse og kapital plassert på viktige virksomhetsområder er et virkemiddel for å skape positiv utvikling i regionen vår. Utbygging av bredbånd er ett område, men vi kan nevne mange flere. Alt handler om positiv utvikling. Vi kaller det "Positiv energi", og kan i praksis illustrere hvorfor lokalt eierskap er viktig - og riktig!